2022-жылдын долбоору боюнча коомдук угуунун протоколу жана КБУну  өткөрүүнүн  жыйынтыктары  боюнча  эскертүүлөрдүн  жана  сунуштарды  эске  алуу  матрицасы

Кызыл-Октябрь  айылөкмөтүнүн  2022-жылдын бюджетинин долбоору боюнча  коомдук  бюджеттик  угуунун  протоколу жана КБУну  өткөрүүнүн  жыйынтыктары  боюнча  эскертүүлөрдүн  жана  сунуштарды  эске  алуу  матрицасы 2021жыл  23-июнь                                                                     Кызыл-Октябрь айылы Коомдук угунун  күн  тартиби: 2022-жылдын бюджетинин  долбоору  боюнча  маалымат берүү 2022- жылдын  бюджетинин  долбоорун  талкулоо Сунуш, суроолорго  жооп  берүү Коомдук  угуунун  баштоо  убакыты: 14.30 Коомдук  угуунун  …

Читать далее…

Социально-экономический план за 2021г.

П Л А Н мероприятий социально-экономического развития по Кызыл – Октябрьского айыльного аймака  на 2021 год.   № Мероприятия Срок реализации Объем финансирования (тыс.сом) Ответственные исполнители Ожидаемый  результат   1 2 3 4 5 6 Социальный сектор 1 Капитальный ремонт   д/с  с.Кызыл-Октябрь II-IIIкв Местный бюджет. (4376,0) тыс.сом     Глава  …

Читать далее…