2016- Тарых жана маданият жылынын чегиндеги маданий иш-чаралар

 

“Ыр Кесе” ыр майрамынын көрүнүштөрүнөн

Leave a Reply