Объявление. Общественное слушание по проекту бюджета на 2022-й год!

Уважаемые жители!

Вы хотите знать куда, сколько, когда. зачем, на что идут средства налогоплательщиков Ваши деньги?

Тогда приходите на общественных слушаниях по проекту бюджета на 2022- год!

 

Место проведения: Дом культуры села Кызыл Октябрь

 

Дата: 23 июнь 2021-года время: 14.30


Коомдук угуунун планы

                                                                                                  Кызыл-Октябрь айыл өкмөт

башчысы_______________

 

Коомдук  бюджеттик  даярдоо  жана  өткөрүү  боюнча  иш  план

Иш-чаралар Болжолдуу  мөөнөттөр Жооптуу адам
1 КБУну  уюштуруу  жана  өткөрүү  боюнча  жумушчу  топту  түзүү, жана милдеттерди  бөлүштүрүү 14.06.2021ж. Айыл  кенештин торагасы  Кочоров Э.М.
2 КБУнун программасын  иштеп  чыгуу, иш-чаралардын  максаттарын, милдеттерин  аныктоо, КБУну  өткөрүү  регламентин, күнүн, ордун аныктоо 14.06.2021ж Жумушчу топ
3 Документтерди, жарыш  сөздөдү жана  баяндамаларды  программага  ылайык  даярдоо:

-Презентациялар

-Бюджеттик документтин  жөнөкөйлөтүлгөн  версиясы

 

21.06.2021ж КЭБ башчысы Мадиева Г.
4 Маалыматтык  материалдарды  даярдоо:

-Чакыруу  барактары

-Пресс-релиздер

-Маалымат  стенддери

-ЖМКга  жарыялар

-жана  башкалар.

18.06.2021ж Жумушчу топ

Курманалиева Г.Ш.

5 Сайтка  басылмалар жана маалыматтык  материалдарды  айылда  жарыялоо 16.06.2021ж КЭБ башчысы Мадиева Г.

Жумушчу топ

Айыл  башчылары

6 КБУнун  катышуучуларына  чакырууларды  таратып  берүү 21.06.2021ж. Жумушчу топ

Айыл  башчылары

7 Жарандык бюджетти  иштеп  чыгуу, таркатуу 21.06.2021ж чейин КЭБ башчысы Мадиева Г
8 Угуулар  өтүүчү  күнгө  даярдыктар

-каттоо  үчүн  жер

-президиум  жана  алып  баруучу  үчүн жер

-катышуучулар  үчүн  жер

-протокол  жүргүзүүүчүн  жер

-микрофондор ж.б.

22.06.2021ж Жумушчу топ

Курманалиева Г.Ш.

9 КБУды өткөрүү 23.06.2021ж Айыл окмот башчысы,

айыл  кенештин торагасы

Жумушчу топ.

10 Жыйынтыктоочу  документтерди  даярдоо 02.07.2021ж  

Жумушчу  топ

11 КБУнун  жыйынтыктары боюнча  маалыматты  сайтка  жарыялоо (маалымат  такталарына  жайгаштыруу, каттарды  жиберүү ж.б.) 10.07.2020ж. Жумушчу  топ

Мадиева Г.

Курманалиева Г.Ш.

 

Каржы экономикалык бөлүмүнүн  башчысы:                                                 Г.Ж.Мадиева

 

  

Добавить комментарий