Токтомдор 2021-ж

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

                                                                                    ТОКТОМ

 

 

2021- жыл 22-январь  № 28/37-136                                                                         Кызыл-Октябрь  айылы.

 

Кызыл-Октябрь айыл  ѳкмѳтүнүн 01.01.2021-жылга

калган калдык  каражатын  бекитүү  жѳнүндѳ.

 

Кызыл-Октябрь айыл ѳкмѳтүнүн жергиликтүүбюджетинин 2020-жылга карата киреше жагынын бекитилген планы ашыкча аткарылгандыктан  жана  2020 жылдын аягында кошумча  смета  бекитилгендигине байланыштуу бөлүнгөн каражат толугу менен аткарылбай  калгандыктан   01.01.2021-жылга  жалпысы  60717,8 мин сом ,негизги эсеп счетунан  58913,1 мин сом,атайы  эсеп  счетунан1804,7 мин сом калдык акча каражатын бѳлүштүрүү  маселесин  карап, Кызыл-Октябрь  айылдык  кенеши

 

                                                                               Токтом  кылат.

 1. Кызыл-Октябрь айыл  өкмөтүнүн  негизги  эсепсчетунан  калган  58913,1 мин сомго жана атайын эсепсчетунан калган 1804,7 мин  сомго, баардыгы  60717,8 мин  сомго  төмөнкүчө бекитилсин
к/с Бөлүмдүн аталышы Негизги эсеп  счет(мин сом) Атайын эсеп счет Бардыгы:

(мин сом)

1 Аппарат 879,5 160,8 1040,3
2 Айыл чарбасы. 180,4 582,5 762,9
3 Турак жай жана коммуналдык кызмат 38159,8 1035,2 39195,0
4 Китепкана 22,6 22,6
5 Клуб 18346,0 8,3 18354,3
6 Жаштар саясаты 60 60
Бардыгы маданият бөлүмү. 18428,6 8,3 18436,9
6 Орто мектеп 546,9 17,9 564,8
7 Бала бакча 624,1 624,1
Бардыгы билим берүү бөлүмү: 1171,0 17,9 1188,9
8 Соц.коргоо 93,8 93,8
Жалпысы: 58913,1 1804,7 60717,8

 

 1. Кызыл-Октябрь айыл ѳкмѳтүнүн аппарат кызматкерлерине жана  маданият

бѳлүмүнүн кызматкерлерине  2020-жылдын жыйынтыгы менен  бир  окладдан  премия 262,6 мин сом, соц.фондко-45,3 мин сом акча  каражаты бекитилсин.

 

 1. 2020-жылы бекитилип  бүтпөй  калган  объектилерди  аягына  чыгуу (Кызыл-Октябрь айылындагы жолдорду асфальтоо-4545,7 мин сом, латок  салуу 38,9 мин сом, Сазбулак  айылына  контейнерден  адм. имарат курууга  50,0 мин сом, Кызыл-Октябрь маданият үйүнүн  тегерегине брусчатка тѳшѳѳгѳ 168,9 мин сом, Ударник айылына  спорт комплекс  салууга  1017,7 мин сом, Кызыл-Октябрь бала бакчасына беседка курууга 59,9 мин сом, жаштар саясатын колдоого 60,0мин сом)

 

 1. Кашкелен айылына спорт комплекс  салууга  16482,9 мин сом, кичи  футбол аянчасынын  тегерегин  тосууга 613,6 мин сом акча каражаты бѳлүнсүн.

 

 1. Кызыл-Октябрь  айыл ѳкмѳтүнѳ караштуу   Кыз-Күйөө,  Чолок   айылдарына  көчө  шамдарын орнотууга  1000,0  мин сом  акча каражаты бѳлүнсүн.

 

 1. Жел-Арык айылындагы мүрзөө  казган  инструменттерин  сактоочу  будка  салууга 50,0 мин сом, музыкалык аппаратурага 100,0 мин сом  акча каражаты  бөлүнсүн.

 

 1. 1С бухгалтерияга   100,0 мин сом, 1-кварталга канц.товарга 29,4 мин сом бөлүнсүн.

 

 1. ПСД чийдирүүгө 164,6 мин сом, технадзордун кызматына 54,0 мин сом, смета жасатууга 7,1 мин сом, 2021-жылы өтө  турган  шайлоолордун  чыгымдарына 152,0 мин сом бекитилсин.

 

 1. Жайыт комитетинин кызматкерлеринин   айлык акысына 93,6 мин сом, соц.фондко 16,2 мин сом, канц.товарга 12,0 мин сом, фронталдуу погрузчикке  дизелдик майга 58,6 мин сом, баардыгы  180,4 мин сом  бөлүнсүн. Жайыт комитетинин атайын  эсеп  счетунан фронталдуу погрузчикке  шина, тетиктерди  алууга 582,5 мин сомбөлүнсүн.

 

 1. Кызыл-Октябрь айылындагы А.Аширбаев  атындагы  орто  мектебинин  2020-жылы алынган  кѳмүрүѳзүнѳн-ѳзү  күйүп  кеткенинен  жана  октябрь айынан баштап  от  жагылгандыгына  байланышитуу  кѳмүр  жетпей  калганы  үчүн  мектептерге  40 тонна  жана  бала  бакчага 10 тонна  кѳмүралууга  190,0 мин сом  бөлүнсүн.

 

 1. Ак-Бекет айылындагы  бала бакчаны  кенейтүүүчүн  жер  сатып  алууга  250,0 мин сом, холодильник, компьютер, шкаф, стеллаж, перф.стол  алууга 163,2 мин сом, Кызыл-Октябрь бала  бакчасына вытяжка, идиш  жууган (мойка) 113,0 мин  сом, эки  мектепке  спорт  инвентарларын  алууга  350,0 мин сом, мектептеги балдардын  тамак  ашына  келишим боюнча  кредитордук карыз 44,9 мин сомбѳлүнсүн.

 

 1. Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнүн астында  жаныдан  ачылып  жаткан  МТСке эки комбайн алууга 17920,0 мин сом, үч  трактор алууга 6311,2 мин сом, жатка 2240,0 мин сом, пресс-подборщик 940,8 мин сом, эки плуг 1680,0 мин сом, эки сеялкага 1982,4 мин сом, культиватор 714,0 мин сом, дискалуу  борона 436,8 мин сом, дары чачкыч-120,0 мин сом, тырмоо, косилка, же  семирткич  чачкыч-180,0 мин сом, баардыгы 32525,2 мин сом  бѳлүнсүн.

 

 1. Атайы эсеп счетунан бала бакчаларга  кум  аянчасын    салууга 108,9 мин сом, Кашкелен  айылынын жолдордун  учурдагы  ондоосуна 20,3 мин сом,

соц. комиссияга, жер комиссияга, бюджет комиссиясына, төрагага  транспорттук чыгымга 51,9 мин сом, маданият үйүнө чарбалык  буйюмдарына 8,3 мин сом,   мектептинтерге  класстык  журнал  алууга 17,9 мин сом, Ак-Бекет менен Кашкелен айылынын  ортосуна  кѳчѳ  шамдарын  орнотууга 840,2 мин сом,  айылдарга кошумча шамдарды  орнотууга 174,7 мин сом  акча  каражаты  бѳлүнсүн

 

 1. Мамлекеттик социалдык  заказга  50,0 мин сом, медициналык  жана дезинфекциялоочу  каражаттарга 43,8 мин сом.

 

 1. Бекитилген токтомдун    так   аткарылышы   айыл   өкмөт   башчысы   С.К. Султановго  жана  ФЭБ  башчысы  Г.Мадиевага   милдеттендирилсин.

 

 

Кызыл-Октябрь  айылдык  кеңешинин

төрагасы:                                                                                                                                   М.М.Сулейманов

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

                                                                                          ТОКТОМ

 

 

 

2021- жыл     22-январь  № 28/37-135                                                                    Кызыл-Октябрь  айылы.

 

 

«Кызыл-Октябрь  айыл  ѳкмөтүнүн  2021-жылга карата жергиликтүү  бюджеттин  киреше–чыгаша бөлүгү жана атайы эсеп  счеттун  сметасы  ошондой эле  2022-2023 жылдардын жергиликтүү бюджетинин долбоорун бекитүү жөнундө».

 

Кызыл-Октябрь айыл ѳкмөтүнүн  2021-жылга карата жергиликтүү  бюджеттин  киреше-чыгаша бөлүгү жана  атайы  эсеп  счеттун  сметасын  ошондой  эле 2022-2023 жылдардын жергиликтүү бюджетинин долбоору боюнча Кызыл-Октябрь айыл ѳкмѳтүнүн ФЭБ-нүн башчысыГ.Мадиеванын  маалыматтары  менен  таанышып, Кызыл-Октябрь  айылдык  Кенеши

 

                                                                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кызыл-Октябрь айыл ѳкмөтүнүн 2020- жылдын бюджеттин киреше жагынын аткарылышы  80149,2  мин сомду  түздү. Анын ичинен жергиликтүү  бюджет 78153,8  мин сом. Атайы эсеп  счеттон  1927,3 мин сом ,жалпы трансферт 68,1  мин сом  түздү. Чыгаша жагынын аткарылышы  боюнча  жалпы сумма  74394,0мин сом  түздү 2021 -жылдын 1-январына калган калдык акча каражат жалпысы 60717,9 миң сом, анын ичинен  негизги  эсеп 58913,2 мин сом, атайы  эсеп  счетунан 1804,7 мин сом жана  ушул  калдык  каражаттар 2021- жылдын  бюджетинин  кошумча  сметасына  киргизилсин .
 2. Кызыл-Октябрь айыл  ѳкмѳтүнүн 2021-жылга карата бюджеттин  киреше  бѳлүгү   77011,4 мин сом  бекитилсин.

 

( Тиркеме № 1) тиркелет.

 

Жергиликтүү  каражат. Атайын  каражат. Бардыгы:
75811.4  мин сом 1200,0 мин сом 77011.4  мин сом.

 

 

 1. Кызыл-Октябрь айыл  ѳкмөтүнүн 2021-жылга карата бюджеттин  чыгаша  бөлүгү  77011,4 мин сом бекитилсин.

( Тиркеме № 2-3) тиркелет.

к/с Бөлүмдүн аталышы Жергиликтүү каражат.(мин сом) Атайын каражат. Бардыгы:

(мин сом)

1 Аппарат 8999.,7 8999.,7
2 ӨК 261,3 261,3
3 Айыл чарбасы. 354,0 354,0
4 Турак жай жана коммуналдык кызмат 34575,7 34575,7
5 Китепкана 383,6 383,6
6 Клуб 3274,9 3274,9
7 Жаштар саясаты 300,0 300,0
Бардыгы маданият бөлүмү. 3958,5 3958,5
8 Орто мектеп 18738,2 18738,2
9 Бала бакча 6850,0 1200,0 8050,0
Бардыгы билимберүү бөлүмү: 25588,2 1200,0 26788,2
10 Соц.коргоо бөлүмү: 2074,0 2074,0
Жалпысы: 75811,4 1200,0 77011,4

 

 1. Кызыл-Октябрь айыл өкмөтү  боюнча 2022 -жылга карата бюджеттин киреше бөлүгүнүн долбоору 85255,8  мин сом өлчөмүндө  бекитилсин.

( Тиркеме № 4) тиркелет.

 

Жергиликтүү каражат. Атайын каражат. Бардыгы:
84055,8  мин сом 1200,0 мин сом 85255,8 мин сом.

 

 1. Кызыл-Октябрь айыл өкмөтү боюнча 2022 -жылга карата бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн долбоору 85255,8 мин сом өлчөмүндө бекитилсин.

( Тиркеме № 5) тиркелет.

 

к/с Бөлүмдүн аталышы Жергиликтүү каражат.(мин сом) Атайын каражат. Бардыгы:

(мин сом)

1 Аппарат 30023,5 30023,5
2 ӨК 262,4 262,4
3 Айыл чарбасы. 354,0 354,0
4 Турак жай жана коммуналдык кызмат 1991,0 1991,0
5 Китепкана 383,6 383,6
6 Клуб 12963,2 12963,2
7 Жаштар саясаты 300,0 300,0
Бардыгы маданият бөлүмү. 13646,8 13646,8
8 Орто мектеп 3274,3 3274,3
9 Бала бакча 32429,8 1200,0 33629,8
Бардыгы билимберүү бөлүмү: 35704,1 1200,0 36904,1
10 Соц.коргоо бөлүмү: 2074,0 2074,0
Жалпысы: 84055,8 1200,0 85255,8

 

 1. Кызыл-Октябрь айыл өкмөтү боюнча 2023- жылга карата бюджеттин киреше бөлүгүнүн долбоору 87448,8 мин сом өлчөмүндө бекитилсин.

 

( Тиркеме № 6) тиркелет.

Жергиликтүү каражат. Атайын каражат. Бардыгы:
86248,8 мин сом. 1200,0 мин сом 87448,8 мин сом.

 

 1. Кызыл-Октябрь айыл өкмөтү боюнча 2023 –жылга карата бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн долбоору 87448,8  мин сом өлчөмүндө бекитилсин.

( Тиркеме № 7 )тиркелет.

 

к/с Бөлүмдүн аталышы Жергиликтүү каражат.(мин сом) Атайын каражат. Бардыгы:

(мин сом)

1 Аппарат 8079,7 8079,7
2 ӨК 263,5 263,5
3 Айыл чарбасы. 354,0 354,0
4 Турак жай жана коммуналдык кызмат 52000,6 52000,6
5 Китепкана 383,6 383,6
6 Клуб 14350,2 14350,2
7 Жаштар саясаты 300,0 300,0
Бардыгы маданият бөлүмү. 15033,8 15033,8
8 Орто мектеп 5357,1 5357,1
9 Бала бакча 3086,1 1200,0 4286,1
Бардыгы билимберүү бөлүмү: 8443,2 1200,0 9643,2
10 Соц.коргоо бөлүмү: 2074,0 2074,0
Жалпысы: 86248,8 1200,0 87448,8

 

8.Кызыл-Октябрь  айыл  өкмөтүнүн 2021 -жылга карата бюджетинин штаттык тизимине жалпысы 17 штаттык бирдик,аныничинен 15 негизгиперсонал,биржылдыкэмгекакы3181,0  мин сом, ал эми кенже персонал  2 штаттык бирдик ,бир жылдык эмгекакы  263,6  мин сом жалпысы  3444,6 мин сом өлчөмүндөбекитилсин.Аппаратбөлүмүндөгүиштегенкызматкерлергекомпьютердинден-соолуккатийгизгензыяндуулугунаайлыкмаяналарынапайыздыкченемдекошумчаакытөлөнүпберилсин.  Ал эми штаттык тизимде  Кызыл-Октябрь  айыл өкмөтүнүн экономист-статист кызматкери 1 штаттык бирдик жылдык эмгек маянасы 151,2 мин сомду тузөт,бул акча каражаты Республикалык бюджеттен каржылансын.

9.Кызыл-Октябрь  айыл өкмөтунө эмгек келишимдин негизинде төмөндөгүдөй

8 штаттык бирдик менен  кызмат  орундар  жана  эмгек  акы  каралсын.

 • Кызыл-Октябрь айылынын  квартал  башчысы 1,0 штат,бир жылдык эмгек акы-112,5 мин сом.
 • Мектеп, бала бакча, маданият үйү  жана аппарат  кызматкерлеринин компьютерлерин тейлөө боюнча  адис  1,0 штат, жылдык  эмгек  акы-168,8 мин сом.
 • Электрик Кызыл-Октябрь  айыл аймагына  караштуу  мектеп, бала бакча, маданият  үйү  жана  айыл  аймака  караган көчө  шамдарын  тейлөө  үчүн  1,0 штат, жылдык  эмгекакы -168,8 мин сом.
 • Юрист 1,0 штат, 6 айлык  эмгек акы-216,7 мин сом.
 • «Санарип Аймак» айыл  чарба  китебин  киргизүү  үчүн   1,0 штат, 6 айлык  эмгек акы-70,4 мин сом.
 • Дорожный айылындагы  маданият  үйүнүн   кароолчусу, 1,0 штат жылдык  эмгек  акы-79,1 мин сом.
 • Айдоочу Кызыл-Октябрь  айыл аймагындагы  балдарды  бала  бакчага, мектепке  ташуу  үчүн  2  микроавтооунаасына  айдоочуга  2,0 штат, жылдык  эмгек акы-281,4 мин сом.

Жалпы  акча   каражат1097,7 мин сом

 

10.Кыргыз  Республикасынын  «Мамлекеттик  жарандык  кызмат  жана   муниципалдык  кызмат  жөнүндө» мыйзамынын  39 беренесинин  жана  Кызыл-Октябрь  айыл  өкмөтүнүн жамааттык келишимдин негизинде Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнүн муниципалдык жана эмгек келишими менен иштеген кызматкерлерине бир жылда бир жолу коммуналдык чыгымдар үчүн бир  кызматкерге  5000 сомдон,  жалпысы  90,0 мин сом компенсация  бекитилсин. (тизмеси тиркелет)

11.Мугалимдерге жана бала  бакчанын  тарбиячыларына  «мугалимдердин  статусу  жөнүндө» мыйзамынын жана  үч  тараптуу  келишимдин  негизинде  бир  жылда бир жолу коммуналдык чыгымдар үчүн бир мугалимге 4000 сомдон, жалпысы 348,0 мин сом бекитилсин.(тизмеси тиркелет)

12.Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнө караштуу  маданият  кызматкерлеринин 2021 –жылга карата бюджетинин штаттык тизимине жалпысы 13штаттык бирдик,анын ичинен 7негизги персонал,бир жылдык эмгек акы 570,5 мин сом, ал эми кенже персонал 6 штаттык бирдик ,бир жылдык эмгек акы454,1 минсом ,жалпысы1024,6 мин сом өлчөмундө бекитилсин.

 1. Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнө караштуу Жайыт комитетинин 2021 –жылга карата бюджетинин бардык киреше-чыгашалары менен жана штаттык тизими бекитилсин.(киреше-чыгаша сметалар тиркелет)Киреше жагы жалпысы 488,0 мин сом анын ичинен жайыт жерлерди пайдалангандыгы үчүн жергиликтүү бюджетке түшө турган жер салыгы  134,0 мин сом, үчтөн бир  бөлүгү  менен калган 354,0 мин сому  жайыт комитетинин бюджетине колдонулсун, чыгаша жагы 354,0 мин  сомго бекитилсин жана жергиликтүү бюджетке  киргизилсин.Штаттык  саны  2021-жылга  бардыгы  2,0 бирдик, жылдык  эмгек  акысы  219,5 мин сом. Жайыт комитетинин кызматкерлерине компьютердин зыяндуулугу  үчүн  үстөк  пул төлөнсүн. Баардык жайыт  жери-17545га, анын ичинен пайдаланган жайыт -12000га.  Убактылуу пайдаланбаган жайыт  жери-5545га. Пайдаланбаган себеби  жайыт  жеринин  ыраактыгы  жана  ошондой  эле  аска-зоо, бадал, чычырканак басып кеткендигине  байланыштуу. «Присельный» жайыт жери 4701,5 га. пайдаланбаган жайыт участкасынын контурлары  №1357 ден №1847 контурга чейин. Ак-Бекет пайдаланбаган жайыт   592 га, контурлары №427 ден №510 контурга  чейин жана 251,5 га, контурлар №592-№635,№642-№649.

14.Кызыл-Октябрь  айыл  өкмөтүнүн  резервдик  фонду  750,5 мин сом  өлчөмундө  бекитилсин.

 1. Кызыл-Октябрь айыл аймагына караштуу  бала  бакчаларга  бюджеттик 30 (отуз) орун  600 сомдон  11айга  198,0 мин сом  өлчөмундө  бекитилсин. Ар бир балага бир күнгө 16 сомдон тамакка жергиликтүү  бюджеттен  төлөнсүн.

16.«КР мектептеги  тамак  ашты  оптималдаштыруу  программасынын  алкагынын» негизинде  айыл өкмөттөн тамак  ашкак  ошумча 1-4 класстын окуучуларына бир күнгө 5 сомдон  төлөнсүн жана балдарга жайкы эс алуу лагерин  уюштурууга  бир  маал  ысык  тамакка  бир  балага  70  сомдон бекитилсин. Мектептерди байытылган ун менен  камсыз  кылынсын. (Эсеби тиркелет)

 1. 01.01.2021 –жылга  карата  Кызыл-Октябрь  айыл өкмөтүнүн айлануучу кассалык накталай акча каражат 50,0 мин сом өлчөмүндө бекитилсин.
 2. Тендерлерден  үнөмдөлүп  жана  жыл  ичинде  колдонулбай калган каражаттарды, жыл ичинде бюджетке  каралбай  калган  абдан  керектүү  чыгымдарга  жылдырылып  колдонулсун.
 3. 2021–жылгакарата Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнүн бекитилген бюджетинин так аткарылышы айыл өкмөт башчысы  С.К. Султановго  жана   ФЭБ  бөлүмүнүн  башчысы   Г.Мадиевага милдеттендирилсин.

 

 

Кызыл-Октябрь  айылдык  кеңешинин

төрагасы:                                                                                                                                             М.М.Сулейманов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

                                                                            ТОКТОМ

 

 

2021-жыл  22-январь  № 28/37-137                                                                        Кызыл-Октябрь  айылы.

 

Кошумча  смета  бекитүү  жөнүндө

Кызыл-Октябрь   айылкенеши СПА «Чоголдок-Талгар» жана  СПА «Ак-Тилек» тин кайрылуу каттарын, ошондой  эле  Кызыл-Октябрь  айыл өкмөтүнүн киреше боюнча башкы адисинин жана айыл өкмөтүнүн юристинин  материалдык  жардам  боюнча  арыздарды  карап  талкуулап, Кызыл-Октябрь  айылдык  Кенеши

 

                                                                          Токтом  кылат.

 

 1. Жазгыталаачылыкиштерибашталыпкалгандыгынабайланыштуу тез арадасугатканалдарынучурдагыондоолордужүргүзүү.
 2. «КеминКелечеги» коомдукфондусунан «аппарат»  бөлүмүнүнатайынэсепсчетуна50,0 мин сом, «ЖКХ» бөлүмүнүнатайынэсепсчетуна  1206,7 мин сом  бөлүнүпберилсин.
 3. Кызыл-Октябрь айылөкмөтүнүнатайынэсепсчетундагыкирешебөлүгү 2021-жылдын 1-кварталында 14411100  учурдагыжардамэлементин1256,7 мин сомгокөбөйтүлсүн.

4.«Аппарат»  бөлүмүнүнатайынэсепсчетунунчыгашабөлүгү  2021-жылдын   1-кварталында  22273100  элементи50,0 мин сомгокөбөйтүлсүн, ал эми «ЖКХ» бөлүмүнүнатайынэсепсчетунунчыгашабөлүгү  2021-жылдын   1-кварталында   31113290  элементи240,0 мин сомго, 31113390 966,7 мин сомкөбөйтүлсүн.

 

 1. Токтомдун так аткарылышы   айыл   өкмөт   башчысы   С.К. Султановго    милдеттендирилсин.

 

Кызыл-Октябрь  айылдык

кеңешининтөрагасы:                                                      М.М.Сулейманов

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

ТОКТОМ

 

 

2021-жыл  22-январь  № 28/37-138                              Кызыл-Октябрь  айылы.

 

Бала бакчагатамак-ашкаата-энелердинтөлөмүнбекитүүжөнүндө

 

Тамак-ашкымбаттапкеткениненбалабакчалардынбашчыларынынкайрылуукаттарынкарап, талкуулап Кызыл-Октябрь айылдыкКенеши

 

Токтомкылат.

 

 1. Бала бакчалардынбашчыларынаата-энелермененчогулушөткөрүлүп, ата-энелердинтөлөмүн 2021-жылдын 1-февралынан тартыпбирбалагабирайга600сомдонбекитилсин.
 2. Жергиликтүүбюджеттенбирбалагатамак-ашкакүнүнө 16сомдонбекитилсин.

 

 1. Токтомдун так аткарылышы   айыл   өкмөт   башчысы   С.К. Султановго, айыл өкмөтүнүнэсеп-кысап  бөлүмбашчысыГ.Мадиевагажана  “Кызыл-Октябрь Келечеги”, “Алтын-Айым”, “Ак-Шоола-Кемин” бала  бакчаларынын  башчылары  Д.Баймуратовага, Ш.Мажакыповага, А.Мусакеевага  милдеттендирилсин.

 

Кызыл-Октябрь  айылдык

кеңешининтөрагасы:                                                      М.М.Сулейманов

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

ТОКТОМ

 

 

2021-жыл  22-январь  № 28/37-139                              Кызыл-Октябрь  айылы.

 

Кошумча  смета  бекитүүжөнүндө

Азык-түлүккымбаттапкеткендигинебайланыштууКызыл-Октябрь айылаймагынакараштуутогузайылга«Нооруз» майрамынөткөрүүгөкошумчаакчакаражаткароожанаАк-Бекет, Кашкеленайылдарынынжаштарынынкайрылуусункарапталкуулап, Кызыл-Октябрь айылдыкКенеши

 

Токтомкылат.

 

 1. «КеминКелечеги» коомдукфондусунан «Клуб»  бөлүмүнүнатайынэсепсчетуна238,4 мин сом бөлүнүпберилсин.
 2. Кызыл-Октябрь айылөкмөтүнүнатайынэсепсчетундагыкирешебөлүгү 2021-жылдын 1-кварталында 14411100  учурдагыжардамэлементин238,4 мин сомгокөбөйтүлсүн.

3.«Клуб»  бөлүмүнүнатайынэсепсчетунунчыгаша  бөлүгү  2021-жылдын   1-кварталында  22154100  элементи121,4 мин сомго, 22221100-5,0 мин сом, 22221200-112,0 мин сомкөбөйтүлсүн.

 

 1. Токтомдун так аткарылышы   айыл   өкмөт   башчысы   С.К. Султановго    милдеттендирилсин.

 

Кызыл-Октябрь  айылдык

кеңешининтөрагасы:                                   М.М.Сулейманов

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

ТОКТОМ

 

 

2021-жыл  17-март  № 28/38-140                              Кызыл-Октябрь  айылы.

 

Депутаттыкмандаттанажыратуужөнүндө

 

«Жергиликтүүөзалдынчабашкаруужөнүндө» КыргызРеспубликасынынмыйзамынын 24-беренесинин 10-пунктун негизинде,Кызыл-Октябрь айылкенешинин 28-чакырылышынын  депутаты Усубалиев ЭльдиярАлмазбековичтинжүйөлүүсебептерсизжергиликтүүкеңештинжыйналыштарынабиржыличиндежетижолукатышпагандыгынталкуулап, Кызыл-Октябрь айылдыкКенеши

 

Токтомкылат.

 

 

 1. «Жергиликтүүөзалдынчабашкаруужөнүндө» КыргызРеспубликасынынмыйзамынын 24-беренесинин 10-пунктун негизинде, Кызыл-Октябрь айылкенешинин 28-чакырылышынын депутаты Усубалиев ЭльдиярАлмазбековичжүйөлүүсебептерсизжергиликтүүкеңештинжыйналыштарынабиржыличиндежетижолукатышпагандыгынандепутаттыкмандатынанажыратылсын;

 

 1. Токтомдун так аткарылышынөзүмөкалтырамын.

 

Кызыл-Октябрь  айылдык

кеңешининтөрагасы:                                   М.М.Сулейманов

 

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

ТОКТОМ

 

 

2021-жыл  17-март  № 28/38-141                              Кызыл-Октябрь  айылы.

 

КыргызРеспубликасынынОкмөтүнүн 2021-жылдын 18-февралындагы  №54токтомунаткаруужөнүндө

 

Кызыл-Октябрь  айылаймагынынжарандарыүчүнжергиликтүүбюджетжөнүндөмаалыматтыначык-айкындылуугунжогорулатуужанажеткиликтүүлүгүнкамсыздоомаксатында, маселеникарапталкуулап, Кызыл-ОктябрьайылдыкКенеши

 

Токтомкылат.

 

 1. КыргызРеспубликасынынОкмөтүнүн 2021-жылдын 18-февралындагы №54токтомумененбекитилгенжарандыкбюджеттитүзүүметодикасымененишжүргүзүлсүн, методикагаылайыкжергиликтүүбюджеттербоюнчажарандык бюджет түзүлсүн.
 2. Жергиликтүү бюджетбоюнчажарандыкбюджеттитүзүүүчүнбюджеттиболжолдоожанааткаруубоюнчаыйгарымукуктуумамлекеттикоргандынсайтындажайгашкан веб-багытталгантиркемениколдонулсун.

3.Жарандык бюджет айылөкмөтүнүнрасмийсайтындажайгаштырылсын, баннергечыгарылыпатайын эл чогулганжерлергестенддергеилинсин.

 1. Токтомдун так аткарылышы   айыл   өкмөт   башчысы   С.К. Султановго жана  эсеп-кысап бөлүмбашчысы  Г.Ж. Мадиевагамилдеттендирилсин.

 

 

 

Кызыл-Октябрь  айылдык

кеңешининтөрагасы:                                                                М.М.Сулейманов

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

ТОКТОМ

 

 

2021-жыл  17-март  № 28/38-142                                                       Кызыл-Октябрь  айылы.

 

Кызыл-Октябрь айылындагы турак жай эмес имараттарды  сатып алуу жана жер тилкесин муниципалдык менчикке алуу

 

Кызыл-Октябрь айылындагы турак жай эмес имараттарды  2021-жылдын 17-мартында  «Экспресс-Балоо» ЖЧКнун   базар баасын бааланган корутундусунун негизинде сатып алуу жана жер тил кесин муниципалдык менчикке алуу, маселесин карап талкуулап, Кызыл-Октябрь айылдык Кенеши

 

Токтом кылат.

 

 1. Кызыл-Октябрь айылындагы, Кызыл-Октябрь көчөсүндө жайгашкан турак жай эмес имараттарды 2021-жылдын 17-мартында «Экспресс-Балоо» ЖЧКнун   базар баасын бааланган корутундусунун негизинде сатып алуу үчүн  акча  каражаты Турак жай бөлүмүнөн (70629) 31113290 элементинен 1495,4 мин сомго азайтылсын, 31112290 элементи  1495,4 мин сомго көбөйтүлсүн.
 2. Кызыл-Октябрь айылындагы, Кызыл-Октябрь көчөсүндө жайгашкан турак жай эмес имаратты (ашкана) 726,5 мин сомго сатып алынсын жана жер тилкесин муниципалдык менчикке 750,0 кв.м. жер аянты менен чексиз колдонууга алынсын.
 3. Кызыл-Октябрь айылындагы, Аширбаев №36 көчөсүндө жайгашкан турак жай эмес имаратты 768,9 мин сомго  сатып алынсын жана жер тилкесин муниципалдык менчикке 1725,0 кв.м. жер аянты менен чексиз колдонууга алынсын.
 4. Токтомдун так   аткарылышы   айыл   өкмөт   башчысы   С.К. Султановго милдеттендирилсин.

 

 

 

 

Кызыл-Октябрь  айылдык

кеңешинин төрагасы:                                                                           М.М.Сулейманов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

ТОКТОМ

 

 

2021-жыл  17-март  № 28/38-143                                   Кызыл-Октябрь  айылы.

 

 

2021-жылы  мергенчилик сезону Кызыл-Октябрь айыл аймагында ачылгандыгына   байланыштуу  маселесин   карап  талкуулап, Кызыл-Октябрь айылдык Кенеши

 

Токтом кылат.

 

 1. Кызыл-Октябрь айыл  аймагында 2021-жылдан 2024-жылга чейин  мергенчилик сезонун ачылышын өткөрүүгө кескин  түрдө  тыйюу  салынсын.

 

 1. Сырттан келген мергенчилерге Кызыл-Октябрь  айыл  аймагында  мергенчилик тыйюу  салынсын.

 

 1. Токтомдун так   аткарылышы   айыл   өкмөт   башчысы   С.К. Султановго жана  аймактык  тескөөчүүгө  милдеттендирилсин.

 

 

 

 

Кызыл-Октябрь  айылдык

кеңешинин төрагасы:                                                               М.М.Сулейманов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

ТОКТОМ

 

 

2021-жыл  17-март  № 28/38-144                                   Кызыл-Октябрь  айылы.

 

Кызыл-Октябрь айыл аймагына муниципалдык ишкана «Асфальт бетон завод» куруу боюнча   маселесин   карап  талкуулап, Кызыл-Октябрь айылдык Кенеши

 

Токтом кылат.

 

 1. Кызыл-Октябрь айыл аймагына Кемин өнүктүрүү  фонду  менен биргеликте  муниципалдык  ишкана «Асфальт бетон завод» курулсун  техникасы менен.

 

 1. «Асфальт бетон завод» курууга 2021-жылдын  жергиликтүү бюджеттен  Кызыл-Октябрь айылынын  көчөлөрүн асфальттоого  каралган  10,0 млн.сомду   жана  Кашкелен айылындагы  Токтогул көчөсүн асфальттого каралган 5,5 млн.сомду, баардыгы 15,5 млн сом  завод курууга жылдырылсын, калган 4,5 млн.сом  тендерлерден  үнөмдөлгөн  же пландан ашык  түшкөн каражаттардан каралсын.

 

 1. Токтомдун так   аткарылышы   айыл   өкмөт   башчысы   С.К. Султановго жана  эсеп кысап  бөлүм башчысы Г.Ж. Мадиевага милдеттендирилсин.

 

 

 

 

Кызыл-Октябрь  айылдык

кеңешинин төрагасы:                                                               М.М.Сулейманов

 

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

ТОКТОМ

 

 

2021-жыл  17-март  № 28/38-145                                   Кызыл-Октябрь  айылы.

 

«Кызыл-Октябрь  машина-трактордук  станциясы» нын  жетекчисин

шайлоо жана  өндүрүштүк жүк ташуучу  автоунаа сатып  алууга

акча каражат жылдыруу жөнүндө.

 

Кызыл-Октябрь айыл аймагына муниципалдык  ишкана «Кызыл-Октябрь  машина-трактордук  станциясы»  ачылганы боюнча  маселесин   карап  талкуулап, Кызыл-Октябрь айылдык Кенеши

 

Токтом кылат.

 

 1. «Кызыл-Октябрь машина-трактордук  станциясы» нын  жетекчисине  Абдылдаев Азамат Замирбекович бекитилсин.

 

 1. «Кызыл-Октябрь машина-трактордук  станциясы» на  өндүрүштүк жүк ташуучу  автоунаа сатып  алууга ЖКХ 70629 бөлүмүнөн 31113390 статьясынан 1050,0 мин сомго азайтылсын, 31121230 статьясы 900,0 мин сом, 31122220-150,0 мин сомго  көбөйтүлсүн.

 

 1. Токтомдун так   аткарылышы   айыл   өкмөт   башчысы   С.К. Султановго жана  эсеп кысап  бөлүм башчысы Г.Ж. Мадиевага милдеттендирилсин.

 

 

 

Кызыл-Октябрь  айылдык

кеңешинин төрагасы:                                                               М.М.Сулейманов

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

ТОКТОМ

 

 

2021-жыл  17-март  № 28/38-146                                  Кызыл-Октябрь  айылы.

 

Материалдык жардам берүү жөнүндө

Кызыл-Октябрь айыл аймагына караштуу Ударник айылынын тургундары Асанбеков Нурлан, Жамгырчиева Алиядан  келген  арызды    карап  талкуулап, Кызыл-Октябрь айылдык Кенеши

 

Токтом кылат.

 

 

 1. Ударник айылынын тургундары Асанбеков Нурлан жана Жамгырчиева Алияга 30000мин сомдон материалдык жардам берилсин.

 

 1. Токтомдун так   аткарылышы   айыл   өкмөт   башчысы   С.К. Султановго жана  эсеп кысап  бөлүм башчысы Г.Ж. Мадиевага милдеттендирилсин.

 

 

 

 

Кызыл-Октябрь  айылдык

кеңешинин төрагасы:                                                               М.М.Сулейманов

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

ТОКТОМ

 

 

2021-жыл  17-март  № 28/38-147                                  Кызыл-Октябрь  айылы.

 

 

Кошумча  смета  бекитүү  жѳнүндѳ.

 

Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнүнө караштуу Жайыт  комитетинин атайын эсеп  счетуна  фронталдуу  погрузчик  менен  трактордун  кызматынан  түшкѳн каражаттарга  кошумча  смета  бекитүүнү  карап, талкуулап, Кызыл-Октябрь айылдык кенеши

 

Токтом кылат.

 

 1. Жайыт комитетинин атайын эсеп  счетундагы киреше  бѳлүгү  2021-жылдын  2-кварталында  14238900 “Башка кызмат  түрлѳрү боюнча классификацияланбаган  кызматтар  үчүн  башка  тѳлѳмдѳр”элементин  41,9 мин сомго  кѳбѳйтүлсүн.
 2. Жайыт комитетинин атайын эсеп  счетунун  чыгаша  бѳлүгү  2021-жылдын  2-кварталында  22141200 “Запастык тетиктерди алуу” элементи  41,9 мин  сомго кѳбѳйтүлсүн.

3.Токтомдун    так   аткарылышы   айыл   өкмөт   башчысы   С.К. Султановго    милдеттендирилсин.

 

Кызыл-Октябрь  айылдык

кеңешинин төрагасы:                                                                 М.М.Сулейманов

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ

ЧУЙ ОБЛАСЫ

КЕМИН РАЙОНУНУН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬ АЙЫЛ   КЕНЕШИ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМИНСКИЙ   РАЙОН

КЫЗЫЛ-ОКТЯБРЬКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

 

ТОКТОМ

 

 

2021-жыл  18-июнь  № 29/5-10                              Кызыл-Октябрь  айылы.

 

Кошумча  смета  бекитүү  жөнүндө

Кызыл-Октябрь   айыл  аймагында жашаган  жашоочуларынын  материалдык  жардам  боюнча  арыздарын  жана  ФАПтан  келген  кайрылуу каттарды   карап  талкуулап, Кызыл-Октябрь айылдык Кенеши

 

Токтом кылат.

 1. «Кемин Келечеги» коомдук фондусунан «аппарат»  бөлүмүнүн атайын эсеп счетуна  1112,5  мин сом  бөлүнүп берилсин.
 2. Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнүн атайын эсеп счетундагы киреше бөлүгү 2021-жылдын 3-кварталында 14411100  учурдагы жардам элементин 1112,5 мин сомго көбөйтүлсүн.

3.«Аппарат»  бөлүмүнүн  атайын эсеп счетунун чыгаша бөлүгү  2021-жылдын   3-кварталында  22154900  элементи 500,0 мин сомго, 22171100 элементи 50,0мин сомго, 27213100 элементи 500,0 мин сомго, 22221200-2,5 мин сомго, 31123290 элементи 60,0 мин сом көбөйтүлсүн.

 

 1. Токтомдун так аткарылышы   айыл   өкмөт   башчысы   Т.А.Асановго    милдеттендирилсин.

 

 

Кызыл-Октябрь  айылдык

кеңешинин төрагасы:                                                                     Э.М.Кочоров

 

 

Добавить комментарий